Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

immuff
17:11
5976 7ce5 390
Reposted fromlaters laters vialaluna laluna
immuff
17:11


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen vialaluna laluna
immuff
17:11
0244 f77a 390
immuff
17:10
8359 b398 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
immuff
17:10
Naprawdę odważnym jest się tylko wtedy, gdy się wie jeszcze przed walką, że się dostanie cięgi, ale mimo to przystępuje się do tej walki tak czy inaczej i doprowadza się ją do końca bez względu na przeszkody. Zwycięża się wtedy rzadko, ale przecież czasami się zwycięża.
— Harper Lee, Zabić drozda
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viacytaty cytaty
immuff
17:10
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat
— Jeremi Przybora
Reposted frommslexi mslexi viacytaty cytaty
immuff
17:10
immuff
17:10
1188 2ea3 390
immuff
17:10
5047 5cd4 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viameldisse meldisse
immuff
17:10
5239 c410 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaynis aynis
immuff
17:09
6774 8336 390
Reposted fromYiruma Yiruma viaaynis aynis
immuff
17:09
8600 d963 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaynis aynis
immuff
17:09
2126 e930 390
Reposted fromkjuik kjuik viaaynis aynis
immuff
17:09
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi viaaynis aynis
immuff
17:08
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaaynis aynis
immuff
17:08
0395 ce3f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
immuff
17:08
Reposted fromcouples couples vialaluna laluna
immuff
17:07
0671 c255 390
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven vialaluna laluna
immuff
17:07
0806 9352 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna
17:07
3207 d65f 390

lugola:

post–grad:

03 may, 9:30am // it’s a double-brewed tea kind of morning.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl