Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2017

immuff
23:17
9370 6d11 390
Reposted frompomimo pomimo viabarock barock
immuff
23:16
2837 2dd8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacocciuella cocciuella
immuff
23:12
immuff
23:12

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
22:43
5893 0c8b 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
immuff
22:42

O cokolwiek zapytasz

Czemu serce jak żebrak
gdzie indziej istnienie
wierna miłość nietrwała
ślub co przeszedł obok
czemu święty i grzesznik w tym samym peweksie
niepewność świętych jak łaska grozi

czemu łza opiekunka do gardła mi wpadła
bo szczęście się urwało nie wiadomo po co

o cokolwiek zapytasz
trzepnie cię milczenie
Bogu nie stawia się pytań dlaczego

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viapoezja poezja
immuff
22:41
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
immuff
22:39
immuff
22:39
6501 323c 390
Reposted fromlittlefool littlefool viairbjarbirb irbjarbirb

April 13 2017

immuff
21:24
9868 ef0e 390
Oscar Wilde
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
immuff
21:24
9525 1a2c 390
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
immuff
21:24
Czy przy niej twoje serce biło szybciej niż przy mnie? Czy ona dała Ci to, na co miałeś nadzieję?
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
immuff
21:23
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Dziś


Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć ,

by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.

Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli - i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa.

Reposted fromobliviate obliviate viaaynis aynis
immuff
21:23
Gdyby dziecko, za którego stworzenie byłbym odpowiedzialny, zapytało mnie, dlaczego tu jest, co się dzieje po śmierci i czy jestem w stanie zagwarantować, że nie stanie mu się coś takiego jak Junko Furucie na przełomie lat 1988/1989 (proszę sobie sprawdzić, co się stało, nie ma nawet słów, żeby to opisać), to co ja mógłbym odpowiedzieć? Dla mnie to, że nie mam odpowiedzi, które nie byłyby domysłami, nie byłyby wymijające i nie byłyby wygłaszaniem dogmatów oznacza, że płodzenie dzieci jest egoistyczne i okrutne.
— Quentin S. Crisp, "Antinatalism: A Thought Experiment"
Reposted from1923 1923 viaaynis aynis
immuff
21:19
Trzeba się cieszyć, że się przeżyło wojnę, że jest świat. A świat to też pachnąca bazylia i kolorowe owoce mango. A jak ktoś nie cieszy się z mango, może się cieszyć jabłkami kosztelami lub wczesną papierówką. A jeśli nie rośnie u niego papierówka, to zwykłą sosną. To wielka frajda mieć świadomość, że się żyje. Nie trzeba aż wojny, żeby się cieszyć życiem.
— Hanna Krall, "Puzzle z Hanną Krall", 13.05.15, Gazeta Wyborcza Duży Format
Reposted from1923 1923 viaaynis aynis
immuff
21:19
4929 ff38 390
Reposted fromgrobson grobson viaaynis aynis
immuff
21:19
8795 d5a1 390
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viaaynis aynis
immuff
21:19
Zabierz od niego ręce, ponieważ on jest jedynym, którego kiedykolwiek kochałam.
Proszę, nie szukaj jej skóry, kiedy wyłączasz światło...
— Daughter - Love
Reposted frompensieve pensieve viaaynis aynis
immuff
21:18
4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus viaaynis aynis
immuff
21:18
Reposted fromtfu tfu viabrystol brystol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl