Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

immuff
21:09
Na ekranie komputera są tylko litery ułożone w słowa i słowa ułożone w zdania. Nie ma westchnień, szeptów, zakłopotań, zająknięć, nagłych zatrzymań lub zamilknięć, przyśpieszeń czy zwolnień. Nie ma słowotoków na wydechu, połykanych końcówek wyrazów na wdechu czy bezdechu po znakach zapytania. Głuchy, bezwonny i bezdotykowy Internet sprzyja fantazjom, ale sprzyja również kłamstwom.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
immuff
21:09
Nie wiedziałem, że potrafisz tak kochać. Strasznie długo byłaś sama, co?
— Marek Hłasko, "Port pragnień"
immuff
21:09
6010 3eba 390
Reposted frompasazerka pasazerka viaaynis aynis
immuff
21:09
8434 afe8 390
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaaynis aynis
immuff
21:09
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued via100suns 100suns
immuff
21:08
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viadepresja depresja
immuff
21:05
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viadotkneszeptem dotkneszeptem
immuff
21:05
7225 8f27 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viameldisse meldisse
immuff
21:05
5606 170e 390
Reposted fromnyaako nyaako viameldisse meldisse
immuff
17:13
6451 c41c 390
Reposted frompiksele piksele viaaynis aynis
17:13
5004 9df1 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaluna laluna
14:15
6636 4dbe

thewanderrchildd:

running-on-oatmeal:

outrunmyself:

I will never not reblog this. The 2 guys in the back are just ❤❤❤

Always reblog.

people who get hyped up for other people are the greatest people you can have in your life.

Reposted fromkefka kefka viabeinthe beinthe
immuff
14:15
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viabeinthe beinthe
14:15

66koi:

does anyone else constantly get the feeling that you’re running out of time?? and for no reason!! i could be lying in bed in the middle of summer vacation and my mind is like “hurry up!!! before it’s too late!!!” and i’m just like “hurry up and do what?? leave me alone wtf!!!”

Reposted fromerial erial viabeinthe beinthe
immuff
14:15
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
immuff
14:13
0962 502e 390
Reposted frommesoute mesoute viaaynis aynis
14:13

heart:

sometimes i wonder if in a previous time, you’ve ever passed by someone you’re close to now. like what if your best friend now, you passed by them at a grocery store when you were 5 and didn’t know. or like you passed by your future soulmate at a popular tourist attraction somewhere 10 years ago

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viabeinthe beinthe
immuff
14:13
immuff
14:13
8293 baff 390
Reposted fromkyte kyte viabeinthe beinthe
immuff
14:11
Mała, ty nigdy nie wyrosłaś z emocji. Tak, jak dziecko, potrafisz czuć tylko wszystko albo nic. Gdy inni bawili się uczuciami, ty uciekałaś w świat wyobraźni, nie potrafiąc zrozumieć tej gry. I dzisiaj nie umiesz być tylko po trochu. W każdej relacji oddajesz całą siebie, natychmiast stając się najlepszą przyjaciółką, najbardziej oddanym partnerem czy największą miłością. A później gubisz się w swoim niezrozumieniu rzeczywistości, patrząc jak inni przechodzą mimo to, obok dymu, gdy ty spalasz się w samym środku ognia.
— significant person
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl