Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

immuff
20:45
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaboli boli
immuff
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
immuff
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
immuff
20:44
Ludzie dojdą kiedyś do wniosku, że to co nazywają rzeczywistością jest jeszcze większą iluzją niż świat marzeń sennych.
— Salvador Dali
Reposted frommental-cat mental-cat viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
20:44
immuff
20:43
Przyjmij w końcu do wiadomości, że nic mu się nie stało, nie pochłonęła go ziemska odchłań, nie odcięło mu rąk, tylko po prostu ma Cię głęboko w tej swojej zgrabnej dupie. Dlatego nie pisze, nie odzywa się i zachowuje się jakby zapadł się pod ziemię. Wytrzymaj. Daj radę.  Jak zatęskni to się odezwie. A jak się nie odezwie to po co aż tak zabiegać o uwagę takiego dupka?
Reposted fromwaflova waflova viairbjarbirb irbjarbirb
20:42
9936 660c 390

Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb

November 07 2017

21:55
4622 0938 390
Reposted fromdivi divi viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
21:54
7141 b4fe 390
Reposted fromodejdz odejdz viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
21:39
1786 c4bc 390
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb
21:38
3070 6345 390

opticculture:

nhodjin Just a little bit more colors needed for today. .

immuff
21:38
5821 db21 390
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viabeinthe beinthe
immuff
21:37
21:36

September 08 2017

immuff
19:27
2888 f71e 390
immuff
19:27
2888 f71e 390
19:13
1246 2a25 390

July 26 2017

immuff
19:53
What’s the worst thing I’ve stolen? Probably little pieces of other people’s lives. Where I’ve either wasted their time or hurt them in some way. That’s the worst thing you can steal, the time of other people. You just can’t get that back.
— Chester Bennington
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
19:52
0272 86e9 390
Reposted fromtumblprn tumblprn viaaynis aynis
immuff
19:52
Wiosna w połowie więc plany na maj:
1. Kupić wazon.
2. Zerwać bez.
3. Wstawić bez w wazon.
4. Patrzeć.

Niczego więcej od siebie nie wymagać.
— piękny miesiąc fali samobójstw nadchodzi, przewidywana śrenia temperatura 15°, jedenaście dni ze słońcem i deszcz
Reposted fromrawwwr rawwwr viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl