Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

immuff
20:51
3545 469e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaaynis aynis
immuff
20:51
Reposted fromshakeme shakeme via100suns 100suns
immuff
20:50
  • Nigdy nie oceniaj wysokości góry, dopóki nie osiągniesz jej szczytu. Wtedy zobaczysz, jak była niewysoka.
— Dag Hammarskjöld
Reposted fromavooid avooid
immuff
20:50
3246 766f 390
Reposted fromolaosa olaosa viaavooid avooid
immuff
20:50
3220 5342 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaavooid avooid
20:50
5740 f79e 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viaavooid avooid
immuff
20:50
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
20:50
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via100suns 100suns
immuff
20:49
7905 ddb2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
20:48
8087 efff 390
Reposted fromsavatage savatage viairbjarbirb irbjarbirb
immuff
20:47
7640 d00a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
immuff
20:46
3517 9596 390
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viaboli boli
immuff
20:46
4480 b8ca 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaboli boli
immuff
20:46
5289 aaa7 390
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty
immuff
20:46
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
immuff
20:46
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaboli boli
immuff
20:45
Stoję sobie w sklepie, wiecie jak jest w sklepach przed świętami, i słyszę jak jakiś kolo w garniturze w moim wieku, co nie widzi sensu w życiu, więc uważa, że znalazł go w pieniądzach, mówi do kobiety, która siedzi za kasą: „Co się pani tak wolno rusza? Trzeba było się uczyć, to by pani tu nie skończyła.” Kasjerka posiniała, ale nie powiedziała nic. Była w pracy.
Zanim ktokolwiek zdążył zareagować,  jeden młody koleżka w zbyt dużej bluzie, żując gumę spojrzał na gościa w garniturze, jak krowa na pociąg i wypalił: „Niby miasto, a świnie luzem chodzą”. Kolejka zarechotała. Garnitur posiniał, a wszystkim jakby przestało się spieszyć.  
Pomyślałem, że matka i ojciec tego młodego człowieka zrobili dobrą robotę. Bo dzieci muszą się nauczyć szacunku dla ludzi, którzy różnią się tylko tym, że za swoją pracę dostają mniej hajsu.
— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaboli boli
immuff
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
immuff
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
immuff
20:44
Ludzie dojdą kiedyś do wniosku, że to co nazywają rzeczywistością jest jeszcze większą iluzją niż świat marzeń sennych.
— Salvador Dali
Reposted frommental-cat mental-cat viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl